­
AVG Privacyverklaring
De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medische behandeling in onze praktijk. In deze privacy verklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.
 
1. Informatie over de praktijk (verwerkersverantwoordelijke)
 
Praktijknaam :    Fysiokessel 
Adres :    Kerkplein 7 
Postcode en woonplaats :    5995 BA KESSEL 
Telefoonnummer :    077-462 26 14 
Functionaris gegevensbescherming :    E. Rombouts 
E-mailadres :    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden zoals:
-        het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van de medische behandeling.
-        Het verzamelen van biometrische gegevens die tijdens het trainen worden gegenereerd, dit om uw voortgang te bewaken.
-        Het op uw verzoek verwerken van abonnementsgegevens in het kader van Fitness en/of andere therapiesessies.
-        Het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
-        Factureren van de abonnementsgelden (indien van toepassing)
Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven eschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf schriftelijk overeengekomen.
 
3. Welke gegeven worden er opgeslagen en waar?
Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.
 
4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie. Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510) Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op voorhand schriftelijke toestemming vragen, bv. contact met train(st)er van uw sportvereniging.
 
5. De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.
 
6. Welke rechten heeft met betrekking tot de verwerking.
U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op:
 

Inzage in dossier :

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

Rectificatie :

U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.

Vernietiging :

U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

 
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt u een verzoek richten aan de praktijk op emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.
 
7. Heeft u verdere vragen over deze privacy verklaring?
Stuurt u ons dan een email op e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Mocht het noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer 0900 – 2001201
Blessure opgelopen? Bel de fysiotherapeut
077 462 2614

 

­