­
Hartelijk welkom in onze praktijk.
Graag willen wij u bekend maken met de regels die van toepassing zijn in onze praktijk.

Afspraak tijdig afmelden.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien u niet/niet tijdig of met ongeldige reden(bv kapper) afzegt behouden wij ons het recht de kosten bij u zelf in rekening te brengen.
Als zijnde geen/niet recht op aanspraak zorgverzekering. Zoals bedoeld in verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Wie betaalt de fysiotherapeut?
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.
Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening.
Aan uitspraken van onze praktijkmedewerk(st)er over uw verzekering kunt u geen rechten ontlenen.

Akkoordverklaring.
Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk verzoeken wij u een akkoordverklaring te tekenen.
Middels deze verklaring verklaard u zich akkoord met de eventuele uit de behandeling voortvloeiende betalingen door U voldaan zullen worden.
Hiermee geeft u tevens aan dat u op de hoogte bent van de geldende regels binnen onze praktijk.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijk BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strengen basiseisen, waaronder een diploma voor studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen,praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in op de actuele ontwikkelingen en leveren ze een positieve bijdrage aan het terugdringen van bv. ziekteverzuim. Op die manier helpt fysiotherapie om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.

Hygiëne.
Wij doen er alles aan om u in een schone praktijk te behandelen.
Van de andere kant vinden wij het vanzelfsprekend dat u zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne.
Wij vragen u dan ook bij elke behandeling een grote handdoek c.q. badlaken mee te brengen.

Roken niet toegestaan.
Zoals u zult begrijpen is roken absoluut niet toegestaan in onze praktijk.

Klachtenregeling.
U mag er van uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Dit geldt ook voor klachten die u heeft over onze organisatie of klachten van niet medische aard over onze medewerkers. Dit is goed voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie en onze organisatie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betrokkene of contact op te nemen met de leiding. Ziet u op tegen een confrontatie met de betrokkene dan kunt u ook schriftelijk een klacht indienen. Meer informatie waar u naartoe kunt gaan met een klacht vindt u in de informatiefolders van het KNGF.
Blessure opgelopen? Bel de fysiotherapeut
077 462 2614

 

­